Pretraga

AMBULANTE

BELI MANASTIR: 700133

-------------------------------------

KUĆNI LJUBIMCI: 700465

kucni.ljubimci@vsbm.hr

-------------------------------------

DARDA: 740275

-------------------------------------

KNEŽEVI VINOGRADI: 730125

-------------------------------------

DRAŽ: 736099

O nama

      
Veterinarsku stanicu u Belom Manastiru osnovao je 1949. dr. Antun Cvrković koji je bio i njezin prvi upravitelj.

U sastavu Veterinarske stanice Beli Manastir djelovalo je 8 ambulanti:

– Veterinarska ambulanta Beli Manastir osnovana je kad i stanica – 1949. godine, ali tek 1953. godine dobiva današnje prostorije.

– Veterinartska ambulanta u Dardi počela je s radom u isto vrijeme u preuređenim prostorijama u kući tamošnjeg veterinara Emila Kiša i to do 1957. godine, kada je izgrađena nova zgrada na današnjoj lokaciji kao jedna od najljepših ambulantnih zgrada u to vrijeme.

– Veterinarska ambulanta u Kneževim Vinogradima započela je s radom 1953. u privremeno preuređenim prostorijama. Nova zgrada današnje ambulante u Kneževim Vinogradima sagrađena je 1991.

– Veterinarska ambulanta Batina otvorena je u kući dr. Ive Presečana koji je službovao u tom selu.

– Veterinarska ambulanta u Popovcu smještena je u poreuređenom prostoru kuće u središtu sela 1955. godine. Kasnije je ta ambulanta djelovala u sastavu ambulante u Batini.

– Veterinarska ambulanta u Baranjskom Petrovom Selu djelovala je godinama u vrlo lošim, privremeno preuređenim prostorijama i tek je 1975. godine funkcionalno i lijepo uređena.

– Veterinarska ambulanta u Jagodnjaku izgrađena je 1959. zaslugom tadašnjeg direktora Đuke Rapića.

– Veterinarska ambulanta u Bilju najmlađa je ambulanta jer je tek 1976. kupljena, a preuređena 1977. godine.

U sastavu Veterinarske stanice Beli Manastir su postojala i 4 područna veterinarska “punkta” u kojima je bilo moguće obaviti pregled stoke, umjetno osjemanjivanje i druge poslove. U “punktove” su veterinari dolazili u točno određeno vrijeme iz pojedinih ambulanata.

U područnim ambulantama Veterinarske stanice mogli su se kupiti lijekovi, a kasnije i krmiva, smjese, jednodnevni pilići.

Stočarske prilike u Baranji ponešto su se razlikovale od ostalih krajeva Hrvatske jer su velike površine zemljišta bile u posjedu ondašnjeg PIK-a „Belje“ s vrlo razvijenim stočarstvom, napose govedarstvom, svinjogojstvom i peradarstvom. U privatnom vlasništvu je bio mali broj stoke, ali se opsežno razvijala kooperacija seljaka s “Beljem” i zadrugama gdje je Veterinarska stanica kroz pružanje veterinarskih usluga ostvarivala značajnu financijsku dobit koja je činila oko 70 % njezine ukupne djelatnosti.

Dolaskom dr. Ive Kosa u Veterinarsku stanicu Beli Manastir, započelo se 1954. godine s umjetnim osjemenjivanjem krava. U potpunosti je zaživjelo tek 1977. godine kad Veterinarska stanica bilježi značajan porast broja osjemenjinih plotkinja sa početnih 500 do 1800 i 1900 grla. Sjeme za UO se nabavljalo iz Beljskog bikovskog centra, a potom iz Osijeka.

Šezdesetih godina stanica se počela baviti proizvodnjom – tovom brojlera u suradnji s Kokingradom – Belje. Nešto kasnije stanica osniva svoju inkubatorsku stanicu u kojoj se 1976. godine izvalilo 500.000 jednodnevnih pilića koji su distribuirani privatnim uzgajivačima.

U svom dugogodišnjem djelovanju Veterinarska stanica Beli Manastir uspješno je surađivala s različitim stručnim ustanovama – Veterinarskim fakultetom, Veterinarskim institutom, Centrima za peradarstvo i svinjogojstvo i dr. o čemu svjedoči plaketa Veterinarskog fakulteta Zagreb povodom 50-te obljetnice njegova postojanja (1969.) te plaketa dodijeljena povodom proslave 15-e obljetnice osnutka Veterinarskih stanica u Hrvatskoj (1966.) kao priznanje za uspješan rad u veterinarstvu i stočarstvu.

Stručnom usavršavanju djelatnika Veterinarske stanice uvijek je posvećivana posebna pažnja. Tako je magisterij iz higijene namirnica steklo 8 veterinara, magisterij iz peradarstva 3 veterinara, a iz govedarstva i svinjogojstva po jedan. Navedeno je rezultiralo osnivanju radne jedinice veterinarske inspekcije jer je stanica bila ovlaštena za vršenje svih inspekcijskih poslova u klaonicama, mljekari, stočnim sajmovima i imala postav granične veterinarske inspekcije u Kneževu na prijelazu u Mađarsku.

Stručno usavršavanje postignuto je i na području djelatnosti DDD-a što je rezultiralo osnivanjem i te radne jedinice.

Danas, zbog velikih promjena u društveno-gospodarskim odnosima, Veterinarska stanica Beli Manastir radi s puno manjim brojem stručnih i pomoćnih djelatnika raspoređenih u ukupno 4 ambulante te radnim jedinicama veterinarske inspekcije i DDD službe: devet ovlaštenih veterinara, jedan diplomirani inženjer, pet veterinarskih tehničara, četiri pomoćna djelatnika i četiri administrativna djelatnika.

Naša je misija zadovoljiti potrebe suvremenog korisnika naših usluga. To je izraz poslovne prakse, dokazane u dugoj i bogatoj tradiciji  Veterinarske stanice Beli Manastir d.o.o.. Naš je primarni  poslovni cilj zadržati vodeću i što stabilniju poziciju na području našeg djelovanja. ŽELIMO BITI PRVI, BOLJI I DRUKČIJI. Opredijelili smo se ka strateškom cilju, a to je implementacija i akreditacija sustava upravljanja kvalitetom, temeljenog na zahtjevima norme HRN EN ISO 17020:2004 unutar organizacije. Akreditacija se planira tijekom 2009. godine od strane Hrvatske Akreditscijske Agencije.