Pretraga

AMBULANTE

BELI MANASTIR: 700133

-------------------------------------

KUĆNI LJUBIMCI: 700465

kucni.ljubimci@vsbm.hr

-------------------------------------

DARDA: 740275

-------------------------------------

KNEŽEVI VINOGRADI: 730125

-------------------------------------

DRAŽ: 736099

DDD SLUŽBA

SLUŽBA ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU

Mira Đukić, dipl.ing.

Damir Novoselić, sanitarni tehničar

Stipa Martinov, djelatnik

Nikola Novak, djelatnik

RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak – Petak 7 – 14 sati

Subota 7-12 sati